Kære medlemmer i Kunstforeningen Firkanten

 

Tingenes covid-19 tilstand betyder endnu en udsættelse af vores generalforsamling. Næste forsøg bliver

 

fredag d. 28. maj,

 

Billederne kan ses fra den 10.maj i BolbroSognehus inden for åbningstiderne, som det fremgår af indkaldelsen,

Vi krydser fingre for at det lykkes denne gang.

 

Bedste forårshilsner

Bestyrelsen i Kunstforeningen Firkanten


 

 

KUNSTFORENINGEN FIRKANTEN.

Kære medlemmer, så er det igen tid til bortlodning af de indkøbte værker.

Igen i år laver vi en byttecentral,  så man kan komme af med kunstværker eller måske bytte sig til ny.

Vi tager derfor de indkøbte værker ned kl. 17.30, så der bliver plads i forgangen til byttekommers

 mellem 17.30 og 19.00.  I kan altså medbringe værker, I gerne vil bytte væk.

Medlemmerne styrer det selv, bestyrelsen kan ikke deltage.

                                         

 Indkaldelse til generalforsamling

og bortlodning af de i 2020 købte kunstværker 

Fredag d. 28. maj 2021 kl. 19.00 i Bolbro Sognehus, 

Stadionvej 68, Odense.

 

Hvis det lykkes at holde generalforsamlingen den 28/5  kan de indkøbte værker ses

fra mandag d.10. maj i S,ognehusets normale åbningstid:

 

Der vil være medlemmer af bestyrelsen til stede den sidste udstillingsdag.

 

Normal åbningstid

 

 Mandag - torsdag 09.00 - 13.00

 

 Fredag                 09.00 - 12.00

 

Torsdag tillige        16.00 - 18.00

Ekstra åbningstider:

 

 Fredag d. 23. april   15.30- 19.00

 

 Billederne tages ned kl. 17.30  

 

Husk byttemarked 17.30-19,00

 

.

     Dagsorden efter lovene:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indleveret til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ellers udgår punktet.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:            

På valg er:

17. Helen Kjersgaard -

21. Sonja Friis Mikkelsen -

52. Britt-Marie Rumler-

 Ikke på valg

44 Leonoora Vestergaard

13 Jette Raben

Valg af 2 suppleanter

 Valg af 2 revisorer,  

7. Eventuelt:

8. Bortlodning af indkøbte kunstværker.

 

Du kan se gevinstlisten og finde dit lod på hjemmesiden: www.kunstforeningen-firkanten.dk 

Med venlig hilsen

Sonja Friis Mikkelsen, Helen Kjersgaard, Leonoora Vestergaard, Jette Raben, Britt Marie Rumler

Hanne Beckmann