KUNSTFORENINGEN FIRKANTEN

Formandens beretning for året 2017 / generalforsamling 23.02.18

 

På årets første bestyrelsesmøde konstituerede vi os på følgende måde.

Formandsposten, som fungerer som et team, blev Helen som formand og Sonja som næstformand.

Kasseren blev samme konstellation, Helen og Sonja, som fortsatte samarbejdet herom som hidtil.

De to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer ønskede at være kunsttur-planlæggere, kontakte og lave aftaler med kunstnerne.

Hjemmesiden, ajourføring af gevinstlister, medlemsdata mm fortsatte Hanne Beckmann med at varetage.

Hanne Beckmann ønskede, af private grunde, en pause fra bestyrelsesarbejdet, hvorfor  1. supleanten Jette Raben blev indkaldt og blev straks vores faste referent.  

Men selv i pauseperioden tog Hanne sig af ovennævnte opgaver, men deltog ikke på indkøbsturene.

Nu er det sådan at Hanne helt udtræder af bestyrelsen, men med et tilsagn om at føre hjemmesiden videre, indtil vi bliver selvkørende.

………………..

 

Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder og haft en ophængnings-arbejdsdag i beg. af januar.

Derudover har vi haft 3 indkøbsture til kunstnere og til Galleri Rasmus.

 

PÅ sidste års generalforsamling blev der på forsamlingen vedtaget, at vi købte 3-4 medlemskaber hos Kunstforeningen af 1958 med mulighed for at vinde et større kunstværk, samtidig med at vi fik medlemstryk.  Vi købte 3 medlemskaber og fik således 3 tryk. Disse indgår i vores gevinstliste i år som B-gevinster. Kunstnerne er Ann Brérot og ????

 I marts  deltager vi i generalforsamlingen i Kunstforeningen af 1958.

 

Ovenstående medlemskaber tegnede vi i Galleri Rasmus.

Her blev vi mødt af stor velvillighed og gjorde desuden nogle mega gode kunstkøb - værker af Marianne Christoffersen, Hanni Bjertelid og Ken Denning

 

Ken Denning: Helen siger noget

Marianne Christoffersen: Helen siger meget lidt

Hanni Bjertelid: Leonoora siger noget

 

En anden kunstindkøbstur gik til Tove Lorentzen i Fraugde og videre til Svendborg, hvor vi besøgte Per Buk og Ann Kristine Nielsen.

 

Tove Lorentzen: Britt Marie siger noget

Per Buk:  

Ann Kristine Nielsen:

 

 

Så gik turen, en tidlig lørdag morgen i november, til John Rundstrøm på Hindsholm, Jens Ingvard Hansen i Rynkeby og tilbage til Odense, hvor vi aflagde Indrid Duch et besøg.  

 

Jens Ingvard Nielsen: Leonoora siger noget

Ingrid Duch: Jette siger noget

John Rundstrøm: Sonja siger noget

 

Vi blev bekendt med at Shaun Day var ved at stoppe sin kunstnerkarriere og derfor solgte ud af sine værker.

Det benyttede vi os af og vi har derfor igen i år et par af hans værker med. Her gjorde vi en meget fin handel.

 

Shaun Day: Hanne siger noget

 

………………..

 

Der har hersket en fin, hyggelig og glad stemning både til møderne og når vi har købt ind og vi er igen i år glade og lidt stolte over, hvad vi har indkøbt til bortlodningen.

Undervejs er vi faktisk blevet så glade for værkerne, at det er lidt svært at skulle tage afsked med dem i dag. 

 

Vi kan pgr af kunstnernes venlighed med ofte glade rabatter præsentere jer for 34 kunstværker, ca. 75 %  af medlemmerne går hjem med en gevinst.

Også i år har vi fremmødegevinster, skænket af  nogle af kunstnerne.

Håber alle har fået et nummer.

 

Lysskåle fra Tove Lorentzen

Bøger fra Galleri Rasmus

Kalendere fra Odense Indramning

 

Vi må konkludere, at vi hygger os med arbejdet og med kunstnerbesøgene, som hver gang er noget ganske særligt.

 

Med venlig hilsen

Helen Kjersgaard