Odense, den 23. januar 2016.

Du indkaldes til generalforsamling

og bortlodning af de i 2015 købte kunstværker.

Fredag d. 26. februar 2016 kl. 19.00 i Bolbro Sognehus, Stadionvej 68, Odense.

 

De indkøbte værker kan ses fra mandag d. 4 . januar i sognehusets normale åbningstid:

Der vil være medlemmer af bestyrelsen til stede den sidste  udstillingsdag fra kl. 16.

 

 normal åbningstid

 mandag –torsdag  09.00 – 13.00   fredag                   09.00 – 12.00
 torsdag tillige       16.00 – 18.00

 ekstra åbningstid:

 fredag d. 26. februar    16.00 – 19.00

 læg mærke til at vi starter kl. 19

 

   Dagsorden efter lovene:


1. Valg af dirigent.
 

2. Formandens beretning.
 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

 

4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

-          præcisering af §8 der tilføjes:  der indkaldes via mail og på hjemmesiden”

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:            

 

På valg er:

Tine Steendorph genopstiller

Hanne Beckmann genopstiller

 

Valg af 2 suppleanter
Vagn Skaaning genopstiller ikke

Marianne Liva genopstiller

Valg af 2 revisorer, samt suppleanter for disse.
Birgitte Sonsby genopstiller ikke
Lene Dons genopstiller ikke

supp.Margrethe Wendel Hansen genopstiller

6. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår beløbet uændret fra sidste år, 80 kr. pr. måned.
 

7. Eventuelt:
 

8. Bortlodning af indkøbte kunstværker.

Du kan se gevinstlisten og finde dit lod på hjemmesiden: www.kunstforeningen-firkanten.dk
 

Med venlig hilsen
Hanne Beckmann,, Sonja Friis Mikkelsen, Helen Kjersgaard, Tine Steendorph og  Tenna Nielsen