Formand og Kasserer  Helen Kjersgaard, Odensevej 38, 5260 Odense S.

Økonomi og medlemsoverblik. Regnskaber indkøb og indbetalinger. Planlægning af indkøb. Facebook.

 

       

Næstformand. Sonja Friis Mikkelsen. Regnskab, planlægning. kontingent

 

Britt Marie Rumler. Planlægger ndkøbsture .Kontakt Bolbro Sognegård.

 

Mariianne Liiva Larsen.  Planlægger indkøbsture.

Marts 2017: 13. Jette Raben Nielsen indtræder i bestyrelsen, som suppleant for Hanne Beckmann

 

   

Hanne Beckmann Broholmvænget 27 5230 Odense M. Webdesign hjemmesiden. 

Sekretær på Google drevet.

                       

 

2 suppleanter
13. Jette Raben Nielsen - genvalgt

46. Ellen Nielsen- nyvalgt

 

 2 revisorer,
Birgitte Sonsby ekstern

15 Margrethe Wendel Hansen