Referat af bestyrelsesmøde 4.04.2016


 
  1. Konstituering og fordeling af opgaver:
 

   2. Opgaver (se listen over bestyrelsens opgaver)


 
 

3. Fastsættelse af indkøbsdage:

    Søndage…  Maj: 26.06.16       September.   04.09.16    November:  13.11.16

    Lørdag         December 10.12.16

    HUSK at aftale hvem der kører og hvorfra.    (køresedler til Helen)


 

4. Fastsættelse af bestyrelsens mødedatoer:  

  Mandag den 15.08.16 planlægning af indkøb den 04.09 hos Hanne kl. 16-18

  Mandag den 24.10.16 planlægning af indkøb den 013.11 og 10.12.16…...

hos Helen  kl.16-19

  (Husk mad 150 kr) gem kvittering)

 

5.  Næste års generalforsamling     Fredag 24.02.17  kl. 19.00   


 

I dag 04.04 planlægning af indkøb den 26.06 Svendborg /Langeland


 

Hvem kører ?      og hvorfra…….. Helen….. Hanne?

 

Forslag fra medlemmer :


 
 

7. Nye medlemmer der skal gøre noget  


 

8. Evt.: