Udskriv siden

 

KUNSTFORENINGEN FIRKANTEN.

  Indkaldelse til generalforsamling

og bortlodning af de i 2014 købte kunstværker
 

Fredag d. 20. februar 2015 kl. 20.00 i Bolbro Sognehus, Stadionvej 68, Odense.

De indkøbte værker kan ses fra mandag d. 5. januar i sognehusets normale åbningstid:

Der vil være medlemmer af bestyrelsen til stede de 3 sidste  udstillingsdage.

 normal åbningstid

 mandag – torsdag 09.00 – 13.00

 fredag                  09.00 – 12.00
 torsdag tillige        16.00 – 18.00

 ekstra åbningstider:
 onsdag d. 18. februar 16.00 – 18.00
 torsdag d. 19. februar 16.00 – 18.00
 fredag d. 20. februar   16.00 – 19.00

 Billederne tages ned kl. 19.00

 
    Dagsorden efter lovene:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:            

 1. På valg er:

  Helen Kjersgaard genopstiller

  Sonja Friis Mikkelsen genopstiller

  Tenna Nielsen genopstiller

  Valg af 2 suppleanter
  Vagn Skaaning genopstiller
  Lene Dons genopstiller

  Valg af 2 revisorer, samt suppleanter for disse.
  Birgitte Sonsby genopstiller
  Alan Sørensen genopstiller ikke

6. Fastsættelse af kontingent:
         Bestyrelsen foreslår beløbet uændret fra sidste år, 80 kr. pr. måned.
7. Eventuelt:
8. Bortlodning af indkøbte kunstværker.

Du kan se gevinstlisten og finde dit lod på hjemmesiden: www.kunstforeningen-firkanten.dk
 

Med venlig hilsen
Tenna Nielsen, Sonja Friis Mikkelsen, Helen Kjersgaard, Tine Steendorph og Hanne Beckmann,

 

PS: gør kolleger opmærksom på vores forening.