Du indkaldes til generalforsamling

og bortlodning af de i 2016 købte kunstværker.

 

    Fredag d. 24. februar 2017 kl. 19.00 i Bolbro Sognehus, Stadionvej 68, Odense.


 

De indkøbte værker kan ses fra mandag d. 9. januar i sognehusets normale åbningstid:

Der vil være medlemmer af bestyrelsen til stede den sidste  udstillingsdag fra kl. 16.

 Normal åbningstid

 mandag – torsdag 09.00 – 13.00

 fredag                   09.00 – 12.00
 torsdag tillige       16.00 – 18.00

 Ekstra åbningstid:

    fredag d. 24. februar    16.00 – 19.00

 læg mærke til at vi starter kl. 19

 
 
  Dagsorden efter lovene:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Medlemskab af  (galleri Rasmus kunst)?       

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

På valg er

Tenna Nielsen     genopstiller IKKE

Helen Kjersgaard   genopstiller

Sonja  Friis Mikkelsen   genopstiller


 

Valg af 2 suppleanter

Jette Raben Nielsen


 

Valg af 2 revisorer, samt suppleanter for disse.

Birgitte Sonsby ekstern

Margrethe Wendel Hansen

 

ikke på valg

Leonoora Vestergaard (=tidl, Marianne Liiva) har i november afløst Tine Steendorph

Hanne Beckmann

6. Fastsættelse af kontingent:
         Bestyrelsen foreslår beløbet uændret fra sidste år, 80 kr. pr. måned.
7. Eventuelt:
8. Bortlodning af indkøbte kunstværker.

Du kan se gevinstlisten og finde dit lod på hjemmesiden: www.kunstforeningen-firkanten.dk
 

Med venlig hilsen
Hanne Beckmann, Sonja Friis Mikkelsen, Helen Kjersgaard, Leonoora Vestergaard og  Tenna Nielsen