Udskriv siden

 

KUNSTFORENINGEN FIRKANTEN.

 Indkaldelse til generalforsamling

og bortlodning af de i 2017 købte kunstværker
 

Fredag d. 23. februar 2018 kl. 19.00 i Bolbro Sognehus, Stadionvej 68, Odense.

De indkøbte værker kan ses fra mandag d. 8. januar i sognehusets normale åbningstid:

Der vil være medlemmer af bestyrelsen til stede sidste  udstillingsdag.

 normal åbningstid

 mandag – torsdag 09.00 – 13.00

 fredag                  09.00 – 12.00
 torsdag tillige        16.00 – 18.00

 ekstra åbningstider:
 
 fredag d. 23. februar   15.30– 19.00

 Billederne tages ned kl. 18.00

.
    Dagsorden efter lovene:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:            

 1. På valg er:

  Leonoora Vestergaard genopstiller

  Jette Raben (indtrådt som suppleant )genopstiller

  Hanne Beckmann genopstiller ikke

   

  Valg af 2 suppleanter

  Ellen Nielsen genopstiller


  Valg af 2 revisorer, samt suppleanter for disse.
   

   

  ikke på valg

  17. Helen Kjersgaard -

  21. Sonja Friis Mikkelsen -

  52. Britt-Marie Rumler-

6. Fastsættelse af kontingent:
         Bestyrelsen foreslår beløbet uændret fra sidste år, 80 kr. pr. måned.
7. Eventuelt:
8. Bortlodning af indkøbte kunstværker.

Du kan se gevinstlisten og finde dit lod på hjemmesiden: www.kunstforeningen-firkanten.dk
 

Med venlig hilsen
Sonja Friis Mikkelsen, Helen Kjersgaard, Leonoora Vestergaard, Jette Raben, Britt Marie Rumler og Hanne Beckmann.

 

PS: gør kolleger opmærksom på vores forening.