Udskriv siden

 

KUNSTFORENINGEN FIRKANTEN.

 

Kære medlemmer, så er det igen tid til bortlodning af de indkøbte værker. Sidste år blev det foreslået, at vi lavede en slags byttecentral, så man kan komme af med og måske bytte sig til nye kunstværker. Vi tager derfor de indkøbte værker ned kl. 17.30, så der bliver plads i forgangen til byttekommers, 17.30-19.00.  I kan altså medbringe værker I gerne vil bytte væk.

Medlemmerne styrer det helt selv, bestyrelsen kan ikke deltage.

 

 Indkaldelse til generalforsamling

og bortlodning af de i 2018 købte kunstværker 

Fredag d. 22. februar 2019 kl. 19.00 i Bolbro Sognehus, Stadionvej 68, Odense.

De indkøbte værker kan ses fra mandag d. 14. januar i sognehusets normale åbningstid:

Der vil være medlemmer af bestyrelsen til stede sidste udstillingsdag.

 Normal åbningstid

 Mandag - torsdag 09.00 - 13.00

 Fredag                  09.00 - 12.00

 Torsdag tillige        16.00 - 18.00

 Ekstra åbningstider:

 Fredag d. 22. februar   15.30- 19.00

 Billederne tages ned kl. 17.30

NYT!   Byttemarked 17.30-19,00

.

     Dagsorden efter lovene:

1. Valg af dirigent. (foreslår Tine og Elle)

2. Formandens beretning.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. Kontingent.

4. Fastsættelse af kontingent:

    

5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

    Summemøde og idestorm til øgning af medlemstallet.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:            

 

På valg er:

44 Leonoora Vestergaard
13 Jette Raben 

 

 Ikke på valg

17. Helen Kjersgaard -
21. Sonja Friis Mikkelsen -
52. Britt-Marie Rumler-

 

Valg af 2 suppleanter
46 Ellen Nielsen?
77 Tine Steendorph
 

Valg af 2 revisorer,

172 Tenna Nielsen ?
15 Margrethe Wendel Hansen

7. Eventuelt:

8. Bortlodning af indkøbte kunstværker.

Du kan se gevinstlisten og finde dit lod på hjemmesiden: www.kunstforeningen-firkanten.dk 

Med venlig hilsen

Sonja Friis Mikkelsen, Helen Kjersgaard, Leonoora Vestergaard, Jette Raben, Britt Marie Rumler

PS: gør opmærksom på vores forening.