Udskriv siden

 

 

KUNSTFORENINGEN FIRKANTEN.

Kære medlemmer, så er det igen tid til bortlodning af de indkøbte værker. Igen i år laver vi en byttecentral, 

så man kan komme af med kunstværker eller måske bytte sig til ny.

Vi tager derfor de indkøbte værker ned kl. 17.30, så der bliver plads i forgangen til byttekommers

 mellem 17.30 og 19.00.  I kan altså medbringe værker, I gerne vil bytte væk.

Medlemmerne styrer det selv, bestyrelsen kan ikke deltage.

                                         

 Indkaldelse til generalforsamling

og bortlodning af de i 2019 købte kunstværker 

Fredag d. 21. februar 2020 kl. 19.00 i Bolbro Sognehus, 

Stadionvej 68, Odense.

 

De indkøbte værker kan ses fra mandag d. 13.  januar i sognehusets normale åbningstid:

Der vil være medlemmer af bestyrelsen til stede sidste udstillingsdag.

Normal åbningstid

 Mandag - torsdag 09.00 - 13.00

 Fredag                  09.00 - 12.00

 Torsdag tillige      16.00 - 18.00

Ekstra åbningstider:

 Fredag d. 21. februar   15.30- 19.00

 Billederne tages ned kl. 17.30  

 Husk byttemarked 17.30-19,00

.

     Dagsorden efter lovene:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent forslag fra bestyrelsen..

5. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indleveret til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ellers udgår punktet.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:            

På valg er:

44 Leonoora Vestergaard

13 Jette Raben

 Ikke på valg

17. Helen Kjersgaard -

21. Sonja Friis Mikkelsen -

52. Britt-Marie Rumler-

Valg af 2 suppleanter

 Valg af 2 revisorer,  

7. Eventuelt:

8. Bortlodning af indkøbte kunstværker.

Du kan se gevinstlisten og finde dit lod på hjemmesiden: www.kunstforeningen-firkanten.dk 

Med venlig hilsen

Sonja Friis Mikkelsen, Helen Kjersgaard, Leonoora Vestergaard, Jette Raben, Britt Marie Rumler