Udskriv siden

 

 

KUNSTFORENINGEN FIRKANTEN.

Kære medlemmer, så er det igen tid til bortlodning af de indkøbte værker. Igen i år laver vi en byttecentral, 

så man kan komme af med kunstværker eller måske bytte sig til ny.

Vi tager derfor de indkøbte værker ned kl. 17.30, så der bliver plads i forgangen til byttekommers

 mellem 17.30 og 19.00.  I kan altså medbringe værker, I gerne vil bytte væk.

Medlemmerne styrer det selv, bestyrelsen kan ikke deltage.

                                         

 Indkaldelse til generalforsamling

og bortlodning af de i 2020 købte kunstværker 

Fredag d. 28. maj 2021 kl. 19.00 i Bolbro Sognehus, 

Stadionvej 68, Odense.

 Åbningstiderne kan være ændret grundet Corona.

Der vil være medlemmer af bestyrelsen til stede den sidste udstillingsdag.

Normal åbningstid

 Mandag - torsdag 09.00 - 13.00

 Fredag                  09.00 - 12.00

 Torsdag tillige      16.00 - 18.00

Ekstra åbningstider:

 Fredag d. 23. april   15.30- 19.00

 Billederne tages ned kl. 17.30  

 Husk byttemarked 17.30-19,00

.

     Dagsorden efter lovene:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent  .

5. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indleveret til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ellers udgår punktet.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:            

På valg er:

17. Helen Kjersgaard -

21. Sonja Friis Mikkelsen -

52. Britt-Marie Rumler-

 Ikke på valg

44  Rosemiee Jørgensen

13 Jette Raben

Valg af 2 suppleanter

 Valg af 2 revisorer,  

7. Eventuelt:

8. Bortlodning af indkøbte kunstværker.

Du kan se gevinstlisten og finde dit lod på hjemmesiden: www.kunstforeningen-firkanten.dk 

Med venlig hilsen

Sonja Friis Mikkelsen, Helen Kjersgaard, Leonoora Vestergaard, Jette Raben, Britt Marie Rumler