Dagsorden efter lovene

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Kassereren forelægger det reviderede regnskab

4.       Fastsættelse af kontingent

5.       Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling  skal skriftligt være indleveret til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ellers udgår punktet.

6.       valg af bestyrelsesmedlemmer:

 

ikke på valg er

44 Rosemiee Jørgensen

13 Jette Raben

:På valg er

17 Helen Kjersgaard (genopstiller)

21 Sonja Friis Mikkelsen (genopstiller)

52 Britt-Marie Rumler (genopstiller ikke)

 

Desuden: Valg af 2 suppleanter og  Valg af 2 revisorer

 

7.       Eventuelt

8.       Bortlodning af de indkøbte værker.

 

Du kan se værkerne, gevinstlisten og finde dit lod på hjemmeside

www.kunstforeningen-firkanten.dk

Er du forhindret i at deltage i generalforsamlingen, er du velkommen til at medsende en fuldmagt med prioriteret rækkefølge, helst til et andet medlem og ellers til bestyrelsen.

 

Med venlig hilsen

Sonja Friis Mikkelsen. Helen Kjersgaard, Rosemiee Jørgensen, Jette Raben og Britt-Marie Rumler

 

PS. Igen i år laver vi en byttecentral,  for medlemmernes kunstværker. Vi tager derfor de indkøbte værker ned kl. 17.30, så der bliver plads i forgangen,  I kan altså medbringe værker, I gerne vil bytte væk. Medlemmerne styrer det selv.

 

·