Print oversigt over trækninger

 
2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

medlems

nummer

                         

udtruk

ket

24/2/17

udtruk

ket

23/2/18

udtrukket 22/2 2019

Lodder udtrækkes   21/2 2020

medlems

nummer

1       A       A       A   B   B A 1
3     ny A       B   A         A B B 3
9 A     B B       A       A B B   A 9
11                   ny A     B B A B 11
12                    ny     A   B B A 12
13                    ny   B A B B B A 13
14                    ny       A B B B 14
15                    ny     B A B B B 15
17       A B       A B     A B B   A 17
21       A       B A   B     A B B B 21
medlemsnr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 medlems
22                 A       A B   B A 22
25 A   B B   A B   B   B A     B A B 25
28                                 A 28
30                                 A 30
34     B   A           A B         AA 34
35   B A B B   A B   B A B     A B B 35
38                             B A B 38
42                               B B 42
44       B   B B     A B   B A     B 44
46       A     B     A     B A B B B 46
47       A       A       B   A B   B 47
medlems 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 medlems
48       B A       B A B     A B   B 48
49             A B   B A       A B B 49
50         A B     B   B     A     B 50
51             A       A       A   B 51
52                           B A   B 52
54                                 A 54
71           A     B   A       A B B 71
77                 B     B A B B B A 77
84             A       A B B   A B B 84
medlems 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 medlems
90               A     B A   B   B A 90
122           A   B   B B B   B   A B 122
144 A       A B     B A B     B B A B 144
150 B   B A     B B B   B     A B B B 150
155             B   B   A       A   B 155
162       A     B B     A B     B B A 162
171           A       A     B B B B A 171
172 B       A B     A     B B A B B B 172
174 A   B     A B B     A   B   B A B 174
179                        A B     A B 179
medlems 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 medlems
180 B A       A       A     B     A B 180
184   A   B   A     B A       A B B B 184
204 A   B   A   B   A     B A B B   A 204
209   B     A       A B   B B B A B B 209
210   B   A   B     A     B A   B   A 210
215 B B   B       B A   B     B B B A 215
220               B   A   B B   A   B 220
medlems 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 medlems