Print oversigt over trækninger

 
2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

medlems

nummer

                         

udtruk

ket

24/2/17

udtruk

ket

23/2/18

udtrukket 22/2 2019

Lodder uudtrukket  21/2 2020 Lodder udtrækkes 26/2 2021

 

medlems

nummer

1       A       A       A   B   B   A 1
3     ny A       B   A         A B B B 3
9 A     B B       A       A B B   A B 9
11                   ny A     B B A   B 11
12                    ny     A   B B B A 12
13                    ny   B A B B B A B 13
14                    ny       A B B B A 14
15                    ny     B A B B   A 15
17       A B       A B     A B B   A B 17
19                                 ny A 19
21       A       B A   B     A B B   A 21
medlemsnr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   medlems
25 A   B B   A B   B   B A     B A B B 25
28                                 A B 28
30                                 A B 30
33                                 NY A 33
35   B A B B   A B   B A B     A B   B 35
38                             B A B B 38
42                               B   A 42
44       B   B B     A B   B A     B A 44
46       A     B     A     B A B B B A 46
47       A       A       B   A B     A 47
medlems 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   medlems
48       B A       B A B     A B     A 48
49             A B   B A       A B   B 49
50         A B     B   B     A     B A 50
51             A       A       A   B B 51
52                           B A   B B 52
54                                 A B 54
71           A     B   A       A B   B 71
77                 B     B A B B B A B 77
84             A       A B B   A B   B 84
medlems 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   medlems
90               A     B A   B   B   A 90
122           A   B   B B B   B   A B B 122
144 A       A B     B A B     B B A B B 144
150 B   B A     B B B   B     A B B B A 150
155             B   B   A       A   B B 155
162       A     B B     A B     B B   A 162
171           A       A     B B B B A B 171
172 B       A B     A     B B A B B   A 172
174 A   B     A B B     A   B   B A   B 174
179                        A B     A B B 179
medlems 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   medlems
180 B A       A       A     B     A   B 180
184   A   B   A     B A       A B B B A 184
204 A   B   A   B   A     B A B B   A B 204
209   B     A       A B   B B B A B B B 209
210   B   A   B     A     B A   B   A B 210
215 B B   B       B A   B     B B B B A 215
220               B   A   B B   A   B B 220
medlems 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   medlems