Print oversigt over trækninger

medlems

nummer

udtruk

ket

24/2/

2017

udtruk

ket

23/2/

2018

udtruk

ket 22/2 2019

udtruk

ket 

21/2 2020

 

udtrukket

28/5

2021

 

udtrukket

25/2

2022

lodder

 for 2022 udtrækkes

 2023

 

medlems

nummer

1

B

 

B

 

 

  AA

1

3

 

A

B

B

B A B

3

8

          NY A 8

9

B

B

 

A

B   B

9

11

B

B

A

  B B A

11

12

 

B

B

B

A B B

12

13

B

B

B

A

  B B

13

14

A

B

B

B

A   B

14

17

B

B

 

A

B   B

17

19

     

NY

A B B

19

21

A

B

B

  A B B

21

medlemsnr

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

medlems

25

 

B

A

B

B   A

25

28

     

A

B B B

28

30

     

A

B B B

30

33

     

NY

  A B

33

35

 

A

B

    A B

35

38

 

B

A

B

B B A

38

42

   

B

  B A B

42

44

A

   

B

A   B

44

46

A

B

B

B

A   B

46

47

A

B

    A   B

47

medlems

2016

2017

2018

2019

2020

2021  

medlems

48

A

B

    A B B

48

49

 

A

B

  B A B

49

50

A

   

B

B   A

50

51

 

A

 

B

  A B

51

52

B

A

 

B

B A B

52

54

     

A

B   B

54

71

 

A

B

      AA

71

77

B

B

B

A

  B B

77

84

 

A

B

    A B

84

medlems

2016

2017

2018

2019

2020

2021  

medlems

122

B

 

A

B

    A

122

144

B

B

A

B

  B A

144

155

 

A

 

B

  B A

155

162

 

B

B

  A. B B

162

171

B

B

B

A

  B B

171

172

A

B

B

  A.   B

172

174

 

B

A

 

    AA

174

179

   

A

B

B   A

179

medlems

2016

2017

2018

2019

2020

2021  

medlems

180

   

A

      AA

180

184

A

B

B

B

  A B

184

204

B

B

 

A

B   B

204

209

B

A

B

B

B A B

209

210

 

B

 

A

B B B

210

215

B

B

B

B

A   B

215

220

 

A

 

B

B A B

220

medlems

2016

2017

2018

2019

2020

2021  

medlems

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

medlems

nummer

                         

udtruk

ket

24/2/17

udtruk

ket

23/2/18

udtrukket 22/2 2019

uudtrukket  21/2 2020

 

udtrukket  28/5

  2021

 

Lodder for året

2021

trækkes

2022

 

medlems

nummer

1       A       A       A   B   B  

 

A   1
3     ny A       B   A         A B B B A   3
8                                         8
9 A     B B       A       A B B   A B B   9
11                   ny A     B B A   B B   11
12                    ny     A   B B B A B   12
13                    ny   B A B B B A   B   13
14                    ny       A B B B A B   14
17       A B       A B     A B B   A B B   17
19                                 ny A B   19
21       A       B A   B     A B B   A B   21
medlemsnr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019       medlems
25 A   B B   A B   B   B A     B A B B B   25
28                                 A B B   28
30                                 A B B   30
33                                 NY   A   33
35   B A B B   A B   B A B     A B     A   35
38                             B A B B B   38
42                               B   B A   42
44       B   B B     A B   B A     B A B   44
46       A     B     A     B A B B B A B   46
47       A       A       B   A B     A B   47
medlems 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019       medlems
48       B A       B A B     A B     A B   48
49             A B   B A       A B   B A   49
50         A B     B   B     A     B B A   50
51             A       A       A   B   A   51
52                           B A   B B A   52
54                                 A B B   54
71           A     B   A       A B     A   71
77                 B     B A B B B A   B   77
84             A       A B B   A B     A   84
medlems 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019       medlems
122           A   B   B B B   B   A B   B   122
144 A       A B     B A B     B B A B   B   144
150 B   B A     B B B   B     A B B B   A   150
155             B   B   A       A   B   A   155
162       A     B B     A B     B B   A B   162
171           A       A     B B B B A   B   171
172 B       A B     A     B B A B B   A B   172
174 A   B     A B B     A   B   B A     B   174
179                        A B     A B B B   179
medlems 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019       medlems
180 B A       A       A     B     A     B   180
184   A   B   A     B A       A B B B   A   184
204 A   B   A   B   A     B A B B   A B B   204
209   B     A       A B   B B B A B B B A   209
210   B   A   B     A     B A   B   A B B   210
215 B B   B       B A   B     B B B B A B   215
220               B   A   B B   A   B B A   220
medlems 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019       medlems