Referat af generalforsamling 2014             

Bolbro Sognehus den.20.02.2015

25 års jubilæum.

 

Følgende medlemmer fik en lille buket som TAK for 25 års medlemskab

medlemsnr.: 1 Lars Blend Knudsen, 7 - Sonja Blytsø, 8 - Vagn Skaaning,

31 - Kirsten Friis Vandal, 33 (Anne Jensen), 76 (Allan Sørensen)

(i parentes ikke tilstede)

 
  1. Valg af dirigent : Sonja Blytsø blev valgt og erklærede dagsorden lovlig indkaldt efter Vedtægterne.

  2. Formandens beretning ved Tenna Nielsen blev - godkendt

  3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved Helen Kjærsgård, blev -  godkendt

  4. Ingen forslag fra medlemmer eller bestyrelse.

  5. Valg af BESTYRELSESMEDLEMMER:

Valg af 2 suppleanter:

Valg af 2 revisorer, samt suppleanter for disse.

Følgende var ikke på valg:

Hanne Beckmann og Tine Steendorph

    6. Kontingent uændret 80 kr. om måneden

    7. Der var ingenting til eventuelt.

 

PAUSE og CHAMPAGNE - samt udlevering af indkøbte litografier til alle 60 medlemmer. ( indkøbt af Steffan Herrik)

 

    8. Bortlodning af kunstværkerne og fremmøde-gevinster.      

    (medlemsnummer 1 Lars bonde Knudsen blev udtrukket som nr. 1)