Referat af generalforsamling 2015            

Bolbro Sognehus den.26.02.2016

 

1.     Valg af dirigent :

           Sonja Blytsø blev valgt og erklærede dagsorden lovlig indkaldt efter Vedtægterne

2.     Formandens beretning ved Tenna Nielsen blev - godkendt

3.     Fremlæggelse af revideret regnskab ved Helen Kjærsgård, blev -  godkendt

4.     Forslag fra bestyrelsen.vedr tilføjelse til §8 “der indkaldes via mail og på hjemmesiden” vedtages

5.     Valg af BESTYRELSESMEDLEMMER:

      Tine Steendorph- genvalgt

      Hanne Beckmann - genvalgt

                  Valg af 2 suppleanter:

      Marianne Liva - genvalgt

      Jette Raben Nielsen blev valgt

 

                  Valg af 2 revisorer, samt suppleanter for disse.

      Birgitte Sonsby - genvalgt som ekstern revisor

      Margrethe Vedel Hansen valgt som revisor

       Sonja Blytsoe nyvalgt til revisorsuppleant

      ?

 

 Følgende var ikke på valg:

Tenna Nielsen Helen Kjersgaard og Sonja Friis Mikkelsen Kontingent uændret 80 kr. om måneden

 

7   Der var ingenting til eventuelt

Opfordring til medlemmer om at komme med forslag til indkøb hos følgende kunstnere:

 

      Kasper Ejlstrup

      Jacob Herskin

      Lars Fur

 

    8. Bortlodning af kunstværkerne og fremmøde-gevinster.     

     (medlemsnummer 204 Anne Gitte Juel Rasmussen blev udtrukket som nr. 1)

 

ref. Tenna Nielsen            29.02.16