KUNSTFORENINGEN FIRKANTEN.

 Referat af generalforsamling

Fredag d. 24. februar 2017 kl. 19.00 i Bolbro Sognehus, Stadionvej 68, Odense.


 

1.     Valg af dirigent : Sonja Blytsø blev valgt og erklærede dagsorden lovlig indkaldt efter Vedtægterne

2.     Formandens beretning ved Tenna Nielsen blev - godkendt

3.     Fremlæggelse af revideret regnskab ved Helen Kjærsgård, blev -  godkendt

4.  Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Medlemskab af andre foreninger, Galleri Rasmus 1958. Forsamlingen var positiv og der foreslås som forsøg at tage 5 medlemskaber af  Foreningen 1958 under Galleri Rasmus.

      5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:            

 1. 17. Helen Kjersgaard - genvalgt.

  21. Sonja Friis Mikkelsen - genvalgt.

  52. Britt-Marie Rumler- valgt

   

  2 suppleanter
  13. Jette Raben Nielsen - genvalgt

  46. Ellen Nielsen- nyvalgt

  Valg af 2 revisorer, samt suppleanter for disse.
  Birgitte Sonsby ekstern

  15 Margrethe Wendel Hansen

   

  følgende var ikke på valg

  44. Leonoora Vestergaard (=tidl, Marianne Liiva) har afløst Tine Steendorph

  25. Hanne Beckmann

6. Fastsættelse af kontingent:
      Beløbet uændret fra sidste år, 80 kr. pr. måned.
7. Eventuelt: Tak Til Tenna
8. Bortlodning af indkøbte kunstværker.

nr 199 blev trukket først ud, og skal derfor trække først 2018 (næste år)

forslag til indkøb fra medlemmer:

 

ref Hanne Beckmánn 27/2 2017