REFERAT AF GENERALFORSAMLING

KUNSTFORENINGEN FIRKANTEN

FREDAG D. 23 FEBRUAR 2018

 

1.   Valg af dirigent

Britt Marie er valgt

 

2.   Formandens beretning

Beretningen kommer til at ligge på hjemmesiden

         Hanne Bechmann er udnævnt til æresmedlem af                 kunstforeningen.

 

3.   Kasseren forelægger det reviderede regnskab

Godkendt og ingen spørgsmål

 

4.   Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Der er i aften kommet et forslag om, at der kunne laves en bytte-aftale ved generalforsamlingen. Punktet tages op ved næste bestyrelsesmøde.

 

5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle på valg er genvalgt. Suppleanter er Ellen Nielsen og Tine Steendorph.

 

Revisor;  Tenna Nielsen og Margrethe Hansen

 

6.   Fastsættelse af kontingent

 Kontingentet er uændret.

 

7.   Eventuelt

Vi vil gerne have flere medlemmer. Tal gerne om kunstforeningen og inviter dem gerne med.

 

8. Udlodning af indkøbte værker. medlem nr 35 Karin Grønning udtrukket som nr 1