Der har været indkaldt i retmæssig tid til generalforsamlingen. 

 

Formandens beretning;

 

-          Bestyrelsens procedure ved indkøb af kunst

-          Opfordring til at hverve nye medlemmer

 

Regnskabet gennemgåes og godkendes.

 

Fastsættelse af kontingent. Kontingentet fortsætter som hidtil

 

Foredrag ved Niels Erik H Von Øhlenschlæger om hans kunstneriske virke.

 

Rosemiee Jørgensen

Jette Raben

 

Er genvalgt og det samme er suppleanterne;

 

Ellen Meyer Nielsen

Tine Steendorph

 

 

Britt Worsøe og Tenna Nielsen er revisorer