Regler for bortlodning.

 

                                                                                             retur Indmeldelse

Medlemsnr.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

XXX

 

 

 

A

 

B

 

A

YYY

 

 

 

A

 

 

 

AA

ZZZ

 A

 

 

 

 

 

 

AAA

aaa

 

 

 

 

 

 

Indmeldt

AB

ccc

B

B

B

B

A

B

B

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Muligt antal lodder

 

 

XXX  Et medlem kan kun opnå én A-gevinst inden for en 4-årsperiode.

 

 

YYY          Hvis et medlem i tre år hverken har vundet A- eller B gevinst, deltager det med to numre i lodtrækningen.

 

ZZZ           Hvis et medlem i seks år hverken har vundet A- eller B gevinst, deltager det med tre numre i lodtrækningen, indtil gevinst er opnået.

 

 

A-gevinst kan fravælges.