Regnskab for Kunstforeningen 4-KANTEN

                               01.01 2017 til 31.12. 2017

 

Beholdning pr. 01.01.2017

Konto 68804061510                                              5.200,00

Konto 68801076404                                              1.135,75

i alt indestående                                                     6.335,75

 

Indtægter:

Kontingenter incl renter                                       46.434,27                                                                                       

 i alt: indtægt + indestående                              52.770,02

 

Udgifter:

Køb af kunst og indramning                                                             47.900,00              

Diæt, gaver og kørsel                                                                           1804,10             

Generalforsamling                                                                                 740,50                                                                          Webhotel                                                                                                330,00

F-1 Abonnement  (trukket på konto...10 )                                             500,00  

                                                                                                   -----------------

                                                                                                          51.274,60

                                         

                                                                         52.770,02                 51.274,60

Resultat   ….....................................................................................  1,495,42+   

                                              

Balance                                                            52.770,02                  52.770,02

 

Årets resultat 2017                                                                             1495,42  +

                                                                                                                                               

Indestående Bank 31.12.2017                                                            

konto .... 04:          1.540,43                                                

konto ….10....          - 45,01   

i alt                         1495,42

 

 

 

 

Revideret og underskrevet Odense d.  19. februar 2018

 

 

                                                                                         Ellen Nielsen for

 

 

Margrethe Wendel Hansen                                               Birgitte Sonsby  (ferie)

revisor                                                                              ekstern revisor